Czy w Polsce odpowiednio segregujemy odpady?

 Z roku na rok rośnie u nas ilość przedsiębiorstw, które zajmują się przetwarzaniem odpadów i szeroko rozumianym recyklingiem. To szczególnie ważne w dobie wycinek drzew i poszerzania się miast. Mamy coraz mniej naturalnej roślinności, która stwarza naturalne płuca środowiska. Ważne jest więc to, żeby pomagać obywatelom i firmom w działaniu na rzecz ekologii. Powstała na przykład ewidencja roczna odpadów wzór – dzięki czemu fabryki wiedzą ile w trakcie całego roku generują odpady. Z kolei program do ewidencji odpadów pomoże w

Read more

Pokonać odpady – recykling

 Recykling to proces, dzięki któremu szkodliwe odpady, które odkładałyby się na przykład w glebie i rozkładałyby się setki, a nawet tysiące lat są odpowiednio przetwarzane i ponownie wykorzystywane. Jak pokazuje karta ewidencji odpadów, wiele z nich może być ponownie dobrze użyte i może służyć kolejnym pokoleniom. To bardzo ważna informacja, dzięki której szereg ludzi ma możliwość oddychania świeżym powietrzem i przebywania w czystym środowisku naturalnym.

Read more

Globalna walka z zanieczyszczeniem środowiska trwa

Cały świat od wielu lat walczy z zanieczyszczeniem powietrza oraz środowiska. Wystarczy nadmienić, że nawet w Polsce ten problem jest ogromny. Stężenie smogu w Krakowie często jest największe w całej Europie! Odnotowuje się w tym mieście ogromną ilość alergii szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców ośrodków miejskich, których odporność dopiero się kształtuje. Dobrze więc, że są próby monitorowania odpadów i zanieczyszczeń, że jest na przykład sprawozdanie odpadowe wzór, albo że powstała karta przekazania odpadów wzór – wszelkie ułatwienia, które mają za zadanie

Read more

Jak sprawdzać, ile zużyliśmy odpadów?

 Bardzo ważne jest kontrolowanie zużywania ilości odpadów zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w firmach. Istnieje nawet sprawozdanie odpadowe wzór, który ułatwia odpowiednią kalkulację i powoduje, że cała sprawa staje się łatwiejsza i problem nie jest aż tak duży. Troska o środowisko naturalne powinna być domeną nie tylko osób prywatnych, ale przede wszystkim firm, bowiem to one w największym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo prowadzi szereg dokumentów, które to dokumentują. Jednym z nich jest na przykład karta ewidencji odpadów, z

Read more

Kilka porad na temat ekologii

 W dzisiejszym tekście zaprezentujemy kilka porad i informacji na temat ekologii, a w szczególności odpadów. Po pierwsze – należy segregować śmieci. To uwaga skierowana do osób, mieszkańców wsi czy miast. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy cokolwiek zrobić z odpadami szkodliwymi, to musimy posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, które wydawane jest przez odpowiednie instytucje i które powoduje sytuację, w której mamy zachowany jakiś ład i porządek. Po drugie – nigdy nie wyrzucajmy śmieci w inne miejsca, niż te do tego przeznaczone. Po

Read more